Ủy ban nhân dân
  • Phạm Văn Khánh

    Chức vụ:Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0987 215287

  • Trương Công Lưu

    Chức vụ:Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0398 300345